HIROYA JAPANESE RESTAURANT
HIROYA JAPANESE RESTAURANT

107/ 248 Palmer Street, Darlinghurst 2010 CLOSED

JAPANESE

3.0 1 Reviews